Björks EL i Skellefteå AB

Elinstallationer och service för alla!

Aktuella projekt

 • Installation el, belysning, multimedia i nybyggnad av villa på Eriksberg ("Smart EL" KNX)
 • Totalrenovering av elanläggning åt en bostadsrättsförening (Byte lägenhetscentral i 123 lägenheter, byte huvudcentraler, ombyggnad till intern mätning och automatiskt debitering)
 • Byte till energibesparande LED-armaturer på stolpar åt samfällighetsföreningar på Moröbacke och Sjungande Dalen.
 • Totalrenovering av stor villa i Ursviken
 • Byte gamla tjärpappkablar i lägenheter och allmänna utrymmen åt bostadsrättsförening i Skelleftehamn
 • Totalrenovering större fastighet för kontor och butikslokaler
 • Ombyggnad motorvärmaranläggning åt förening på Norrböle

Förutom ovanstående större projekt så har vi hela tiden pågående mindre renoveringar av badrum, kök, uterum osv.

 

Färdigställda projekt

 • Renovering 111 st badrum, 69 st hela hotellrum samt korridorer på 6 våningsplan på Scandic Hotell
 • Byte stolpbelysning på 131 stolpar på Sjungande Dalen
 • Flytt/byte elmätarskåp åt Skellefteå Kraft när de gör om elnäten. Löpande mellan 2013-2016
 • Installation nytt brandlarm på Skeria Campus
 • Elinstallationer i totalrenovering av lokaler för nytt gym på Mullberget
 • Nybyggnad 300m² suterränghus i Skellefteå (El, belysning, inbrottslarm)
 • Nybyggnad fritidshus i Boviken
 • Utbyggnad industrihus "Railcare" i Skelleftehamn åt Fastighets AB Polaris
 • Totalrenovering av kontor/lager-lokal åt städfirman ISS. Belysning, kraft, datanät osv.
 • Byte alla elmatningar och motorvärmarstolpar åt en HSB-förening. Garo G-CTRL med smart styrning så varje innehavare av parkeringsplatsen kan styra sitt uttag via internet eller mobil-app. Elförbrukningen hamnar automatiskt på månadsavin från föreningen.
 • Utbyggnad motorvärmaranläggning åt Riksbyggen-förening i Skelleftehamn
 • El och belysningsinstallationer i totalrenovering av nya lokaler åt frisörsalongen "La Vogue" i centrala Skellefteå
 • Ombyggnad källarrum till kombinerat biorum och relaxavdelning med bastu och dusch
 • Installation nytt brandlarm på Medleskolan
 • Totalrenovering av lokaler åt Nordea, Turistbyrån och Akademibokhandeln. Tillsammans med NCC åt Skellefteå Kommun
 • Nybyggnad av gruppboende på Bonnstan. Tillsammans med NCC åt Skellefteå Kommun
 • Installation nytt brandlarm samt talat utrymningslarm på kommunhuset Brinken

 

* Denna sida är under uppbyggnad. Senare kommer bilder och mer ingående information från utvalda projekt. Innan detta är på plats kan ni hitta oss på Facebook och Instagram